Oplossing voor sterk uiteenlopende warmtevraag

Deze installatie bij een klant in de chemische nijverheid omvat een nieuwe gasgestookte thermische olie-installatie met periferie-uitrusting geïmplementeerd in een nieuw ontworpen stookplaats.

Deze installatie bij een klant in de chemische nijverheid omvat een nieuwe gasgestookte thermische olie-installatie met periferie-uitrusting geïmplementeerd in een nieuw ontworpen stookplaats.

Omdat de warmtevraag volgens de fase van de procescyclus sterk uiteenloopt van ca. 650 kW gedurende ca. 9u. tot ca. 5 000 kW gedurende ca. 45 minuten, is er geopteerd om een combinatie van twee ketels samen te stellen, rekening houdende met de vooropgestelde belastingscapaciteiten en -tijden. 

Enerzijds een thermische olieketel met nominaal vermogen van 700 kW -uitgerust met een rookgaswarmte-recuperatiesysteem- en anderzijds een standaard uitvoering thermische olieketel met een nominaal vermogen van 4 500 kW.
Beide ketels zijn horizontaal uitgevoerd en uitgerust met een elektronisch modulerende low NOx-gasbrander.

Elke ketel heeft een eigen ontgasser-expansiekoeler, gedimensioneerd volgens het specifieke keteldebiet en de beide systemen zijn gekoppeld aan een gemeenschappelijk expansievat.
Het expansievat is gedimensioneerd om de olie-inhoud van het volledige systeem te kunnen bevatten, zodat de stockagetank als apart opvangrecipiënt kan weggelaten worden. 

De thermische olieketels zijn voorzien om te werken op

  • regime 290 - 250 °C
  • maximale werkingstemperatuur 305 °C
  • ontwerptemperatuur 320 °C
  • ontwerpdruk 10 barg