Van dure overcapaciteit naar balans met back-upstoom

Met één stoomketel van 10 T/h was de installatie van deze wasserij overgedimensioneerd. We ontwierpen een slimmer geheel dat zijn krachten opsplitst om efficiënter stoom te maken en altijd een back-upplan te hebben.

Van 1 x 10 ton stoom per uur naar 2 x 5 ton

De wasserij behoudt zijn totale stoomcapaciteit van 10 ton stoom per uur, maar betaalt ze niet zo duur meer en kan ze flexibeler inzetten. Het is efficiënter, duurzamer en er is meer bedrijfszekerheid.

Een eerste stoomketel zorgt voor 5 ton stoom per uur op 10 barg met een ‘low NOx duo fuel’-brander. De tweede is een 5-ton-gasketel en staat klaar als back-up. De constructie ontzorgt de wasserij tijdens onderhoudsmomenten, keuringen, onverwachte onderbrekingen, … want de bedrijfsactiviteiten kunnen altijd 100% doorlopen.

Hoogrendementsontgasser en andere technologische snufjes

De hoogrendementsontgasser met restzuurstofgarantie is een eerste technologische ingreep waarmee we de installatie optimaliseren. Hij haalt het maximum aan zuurstof uit het ketelwater om corrosie te voorkomen en dus de levensduur van de installatie en onderdelen te verlengen.

De warmte houden we zo veel mogelijk in het circuit met rookgaskleppen, automatische stoomafsluiters en de warmhoudspiralen in de ketels. Bovendien kozen we voor verregaande isolatie om de warmteverliezen naar het minimum te brengen.

De cascade-opstelling van de stoomketels is dan weer de perfecte oplossing om de regelmatig wisselende stoombehoefte snel te volgen. De inhouse ontworpen sturing bepaalt automatisch welke ketel welke hoeveelheid stoom moet produceren. Met de ingebouwde module ‘Callens Control’ volgen zowel de klant als onze technologen de werking op de voet.

Huurketel voor stoom tijdens de werken

Een Callens-huurketel hield de productie draaiende terwijl onze eigen poule van techniekers de installatie opbouwden. De ideale oplossing om met betrouwbare stoomtoevoer te werken, nog voor de kick-off van de finale installatie.

 

Technische eigenschappen

  • Capaciteit: 2 x 5 T/h
  • Zegeldruk: 10 barg
  • Werkdruk: 6 barg
  • Verbrandingsrendement: 95%
Stoomketels cascade opstelling
Stoomketels cascade opstelling
Hoogrendementsontgasser
Stoomketels cascade opstelling
Stoomketels cascade opstelling
Hoogrendementsontgasser