Heetwaterketel

Heet-water-installaties ontwerpen we voor specifieke omstandigheden: voor productieruimtes waar ze de enige aansluitmogelijkheid zijn of op aanvraag. 

Contacteer ons

Heetwaterketel als alternatieve warmtebron

Heet-water-ketels vormen een alternatieve warmtebron om temperaturen tussen 110°C en 200°C op te wekken. Hierbij verzorgen we eveneens het pipingnetwerk om de warmte via een gesloten circuit te transporteren naar de verbruikers in de productiehal. Heet-water-installaties laten bovendien rendementsverhogingen toe met bijvoorbeeld een economiser.

Heetwaterketel