Labotoepassingen & cleanrooms

Voor labo’s plaatsen we krachtige afzuigsystemen, evenals de installaties die de nodige luchtcompensatie bieden. Cleanrooms hebben dan weer voldoende luchtwisselingen nodig om de aanwezige stofdeeltjes te beperken en af te voeren. Hiermee wordt een schone en veilige werkruimte gegarandeerd, zowel voor de werknemers als voor de apparatuur en de materialen die er verwerkt worden. Wist u trouwens dat ventilatie de belangrijkste energieverbruiker is in deze toepassingen?

Contacteer ons

Afzuiging labokasten

De afzuiging van labokasten (ook wel zuurkasten of trekkasten) hangt een-op-een samen met de uit te voeren proefopstellingen, de te gebruiken materialen en stoffen, de gewenste temperatuur en vochtigheid. Met o.a. die parameters gaan we aan de slag en tekenen we een krachtig afzuigsysteem uit dat van uw zuurkasten hygiënische en veilige werkinstrumenten maakt. Daarna koppelen we ze aan een of meerdere afzuigventilatoren of een luchtgroep. Ten slotte zorgen integreren we altijd de nodige energierecuperatiesystemen voor een energiezuinige installatie.

Afzuiging labokasten Callens

Compensatielucht labo

Compensatielucht is het logische en noodzakelijke vervolg op afzuigsystemen in labokasten. Daarom rusten we ze uit met regelbare inblaassystemen. Die zorgen voor schone lucht aan de juiste temperatuur en met de juiste vochtigheidsgraad en een uitgebalanceerde luchtstroom. Compensatielucht is dus onontbeerlijk voor zowel veilige werkomstandigheden als goed functionerende materialen.

compensatielucht labo cleanroom

Luchtbalans labo & cleanrooms

Met de juiste luchtbalans houden we ongewenste partikels op afstand zonder dat u aan comfort verliest. Door een minimale overdruk te creëren in de ruimte, houden we het er maximaal schoon en weren we invloeden van buitenaf. Een drukverschil van 5 tot 20 Pa is in de meeste gevallen voldoende.    

luchtbalans labo clean room

Hepafilters cleanroom

Hepafilters behoren tot de standaarduitrusting in cleanrooms. Ze filteren de fijnste stofdeeltjes uit de ruimte opdat de luchtkwaliteit er aan de strengste normen zou voldoen. In de praktijk houden ze minimaal 85% en maximaal 99,999995% van alle stofdeeltjes van 0,1 micrometer (µm) tegen, afhankelijk van het specifieke filtertype. Dat type stemmen we uiteraard af op de geldende eisen voor uw situatie.

hepafilters labo clean room