Oplossing voor sterk uiteenlopende warmtevraag

Deze installatie bij een klant in de chemische nijverheid omvat een nieuwe gasgestookte thermische olie-installatie met periferie-uitrusting geïmplementeerd in een nieuw ontworpen stookplaats.

De warmtevraag van de chemische processen van deze klant loopt sterk uiteen, gaande van zo’n 650 kW gedurende 9 uur tot zo’n 5.000 kW gedurende 45 minuten. Daarom opteerden we voor een combinatie van twee ketels die met deze totale belastingscapaciteit rekening houdt.

De eerste thermische-olie-ketel beschikt over een nominaal vermogen van 700 kW en is uitgerust met een recuperatiesysteem voor rookgaswarmte. De tweede ketel is een standaardmodel met een nominaal vermogen van 4.500 kW. Beide ketels zijn horizontaal uitgevoerd en hebben een elektronisch modulerende low NOx-gasbrander. Daarnaast heeft elke ketel een eigen ontgasser-expansiekoeler, gedimensioneerd volgens het specifieke keteldebiet. We koppelden beide systeem ten slotte nog aan een gemeenschappelijk expansievat. Dat vat is gedimensioneerd om de olie-inhoud van het volledige systeem te kunnen bevatten, zodat de stockagetank als apart opvangrecipiënt kan weggelaten worden.

 

Technische eigenschappen

  • Vermogen: 2 x 5.200 kW
  • Brandstof: aardgas
  • Werkingsregime: 250 - 290°C
  • Maximale werkingstemperatuur: 305 °C
  • Ontwerptemperatuur: 320°C
  • Ontwerpdruk: 10 barg
Callens thermische olie
Callens thermische olie
Callens thermische olie
Callens thermische olie
Callens thermische olie
Callens thermische olie