Warmtekrachtkoppeling krijgt back-up van 90 ton stoom per uur

Deze graanverwerker dreigde het externe back-upsysteem voor zijn warmtekrachtkoppeling te verliezen, dus gingen wij ter plaatse om een stevige back-upinstallatie op te zetten.

De productie van deze klant, een Europees bekende graanverwerker, mag om veiligheidsredenen niet stilvallen. De externe installatie die er fungeerde als back-up voor de warmtekrachtkoppeling dreigde echter weg te vallen. Daarom voorzagen we een stevige stoominstallatie op de productiesite van de klant zelf die die back-uptaak zou overnemen.

Er is minimum 60 ton stoom/h nodig om de productieactiviteiten tot een veilige stilstand te brengen in geval van nood. Onze missie bestond erin een 100% betrouwbaar systeem af te leveren om de veiligheid te garanderen. We tekenden een installatie uit met drie vlampijpketels van elk 30 ton stoom/h, uitgerust met een thermische ontgasser. De ketels staan continu stand-by om, indien nodig, binnen de tien minuten de volledige stoomvraag van de actieve warmtekrachtkoppeling over te nemen.

 

Technische eigenschappen

  • Capaciteit: 3 x 30 ton stoom/h
  • Zegeldruk: 18 barg
  • Werkdruk: 15 barg
  • Brandstof: aardgas
  • Verbrandingsrendement: 96%
Callens stoom back-up warmtekrachtkoppeling
Callens stoom back-up warmtekrachtkoppeling