Naar een klimaatneutraal productieproces tijdens een energiecrisis: hoe?

20 december 2022

Binnen minder dan 30 jaar leven en werken we zonder schadelijk effect op het klimaat. Ook tijdens een energiecrisis is het mogelijk om de ommezwaai te maken. Geleidelijk aan voor sommigen, dat wel. Maar een duurzame aanpak is sowieso de weg vooruit en op het einde van de rit zelfs de meest voordelige.

Verminder het aandeel fossiele brandstoffen, zonder drastische stijging van uw energiefactuur

Erg vervuilende fossiele brandstoffen zoals stookolie lijken de oplossing te zijn om de energiecrisis en de bijbehorende energiefacturen draaglijk te maken. Dat is tijdelijk zo. Wie nu omschakelt van bijvoorbeeld aardgas naar stookolie, haalt er op dit moment financieel voordeel uit omdat de aardgasprijzen met bijna 100% gestegen zijn.

Maar dat blijft niet zo. De massale aanvragen en de grondstoffencrisis schuiven de levertermijnen op de lange baan. Hoe de energieprijzen zich tegen dan zullen verhouden, is onduidelijk. Bovendien hangt het gebruik van stookolie dikwijls samen met een kluwen van overheidsregels en -vragen waar bedrijven geen pasklaar antwoord op hebben. Ten derde zal een tweede, duurzamere omschakeling zich sneller dan verwacht opdringen. Daar hangt ook een prijskaartje aan vast.

En waar het allemaal om draait: het klimaat is helemaal niet gebaat bij dit korte-termijn-denken.

callens ecological

Gebruik de energiecrisis voor uw energietransitie

De energiecrisis aanwenden om uw energietransitie in te zetten, is de slimste zet. Want uw CO2-uitstoot verlagen in uw industriële productieomgeving én winnen op efficiëntie en duurzaamheid, het kan. Dat legden we al eens uitgebreid uit.

Wat is dan de beste aanpak om toekomstgericht te investeren? Volg de energieladder.
Begin klein. Analyseer eerst welke warmte gerecupereerd kan worden. Dat kan al met kleine en voordelige ingrepen.

Wij berekenen graag waar uw bedrijf het meeste bij gebaat is.

Houdt u een bijproduct over aan uw productieproces dat kan dienen als alternatieve brandstof? Perfect. We bekijken of we het kunnen inzetten in het warmteproces. Of is uw stookplaats sowieso aan vernieuwing toe? Dan kan een hybride ketel verlichting bieden. Is er een grote vraag naar zowel stoom als elektriciteit? Daarvoor werken we de beste warmtekrachtkoppelingen uit in samenwerking met CallensVyncke.

Hier vindt u een overzicht van onze industriële ketels met alternatieve brandstof.
Ontvangt u graag een berekende oplossing op uw maat? Een kolfje naar de hand van onze experten.

Ontvang uw persoonlijke oplossing