Uitstekende ventilatie voor uitstekende frieten

Want de beste frieten, die worden gemaakt in de beste omstandigheden.

Water en stoom: het zijn cruciale ingrediënten om aardappelen industrieel te verwerken, maar ze werken ook schimmels en bacteriën in de hand.  Om dat laatste te vermijden, brachten we samen met onze klant het productieproces en de pijnpunten in kaart. In de volgende fase bepaalden we het ventilatiedebiet om tot een aanvaardbaar binnenklimaat te komen, zodat zowel de werknemers als de machines perfect konden functioneren.  

Die denkoefening bracht ons bij de eindoplossing: een systeem dat de ruimte ventileert met buitenlucht. De lucht wordt binnengeblazen in de ‘propere zones’ en afgezogen nabij de plaatsen met de grootste warmte- en vochtophoping. Twee krachtige luchtcentrales zorgen nu elk voor een luchtdebiet van 120.000 m³/h. Als energiebesparende maatregel wordt uitsluitend restwarmte uit het productieproces gebruikt om de lucht op te warmen.

Kenmerken

  • Capaciteit: 2 x 120.000 m3/h
  • Recuperatiewarmte: 1.600 kW
stoom techniek
stoom techniek
stoom techniek
stoom techniek
stoom techniek
stoom techniek