Van curatief naar predictief onderhoud voor stoominstallaties

29 september 2022

Degelijk onderhoud kan de levensduur van stoominstallaties aanzienlijk verlengen. Het beperkt ook de herstellingskosten en vermindert de kans op productiestilstanden. Daarom is het aangewezen om ter aanvulling van curatief onderhoud zoveel mogelijk in te zetten op preventief en predictief onderhoud.

Wettelijke en geadviseerde onderhoud van de stoomketel

"Bij preventief onderhoud van een stoomketel maken wij een onderscheid tussen het wettelijke en het geadviseerde onderhoud," aldus Ann Verhue, Business Unit Manager Maintenance bij Callens. "Het wettelijk verplichte onderhoud beperkt zich tot het inwendig inspecteren van de ketel, de revisie van de veiligheidskleppen en het controleren op verstoppingen van de verschillende appendages en de instrumentatie. Dit geldt eveneens voor de brander. Die wordt altijd gereinigd en getest."

"Naast dit wettelijke onderhoud adviseren wij onze klanten om preventief een aantal appendages en instrumenten (waaronder veiligheidskleppen, peilglazen, ontstekingselektrode, vlamdetectie, ontgasser, spuitank, voedingspompen, …) te vervangen om onnodige stilstanden en de daaraan gekoppelde productieverliezen te vermijden.  Dit leggen we in overleg met de klanten vast in een onderhoudsprogramma."

stoomketels curatief predictief onderhoud

De serviceafdeling van Callens evolueert mee

Onze serviceafdeling evolueert momenteel van curatief naar predictief onderhoud, afhankelijk van de toepassing," zegt Kris Stappers. "We houden daarbij rekening met de Belgische stoomwetgeving uit 1991. Die legt op dat bepaalde stoomgeneratoren minstens jaarlijks een inwendige en uitwendige inspectie moeten ondergaan. Dit vergt als voorbereiding altijd een mechanisch onderhoud ter plaatse. Om onze klanten van échte totaalontzorging te laten genieten zetten we in op stoominstallaties die we alvast in hun geheel van op afstand kunnen monitoren. We stellen daarbij een serviceplan op dat overeenkomt met de specifieke noden van de productieomgeving om te komen tot zowel een probleemoplossende aanpak op afstand als eendagelijkse, proactieve opvolging van de installatie. We rusten de installaties dan uit met een geavanceerde PLC en communicatiemodule, waarmee we zelf in verbinding staan. Wie kiest voor deze proactieve ontzorging, mag erop rekenen dat we de prestaties van de installatie, de waterkwaliteit en het rendement continu monitoren. Dit komt bovenop de dringende meldingen waarop onze specialisten meteen inspelen."

De waarden die bij predictief onderhoud moeten worden gemonitord hangen sterk af van de specifieke processen en de belangen van de gebruikers. “Standaard parameters zijn de stoomdruk, het gasverbruik en de temperatuur van het voedingswater en de rookgassen,” aldus Ann Verhue. "We kunnen die uitbreiden om tot een volledige energieberekening en opvolging van de waterkwaliteit en het stoomverbruik over te gaan."

"Omdat stoominstallaties vandaag, wettelijk verplicht, nog altijd een dagelijkse opvolging ter plaatse vereisen, is de traditionele manier van werken nog altijd de meest gangbare. Toch zien we een kentering," aldus Stappers. "De motivatie hiervoor is het tekort aan technisch onderlegd personeel en de focus van onze klanten op hun core business."

 

Vraag onze expert-Calliërs nu welk servicecontract bij uw installatie past.