Warmterecuperatie bij verbranding

Voor het uitkoppelen van onbenutte restwarmte van zijn verbrandingsinstallatie naar een naburig warmtenet deed deze intergemeentelijke vereniging een beroep op onze expertise in warmterecuperatie.

Voor het uitkoppelen van onbenutte restwarmte van zijn verbrandingsinstallatie naar een naburig warmtenet, uitgebaat door Beauvent, deed deze intergemeentelijke vereniging een beroep op onze expertise in warmterecuperatie.

Opgeleverd in:  project in uitvoering
Brandstof:  recuperatiewarmte
Vermogen:  1600 kW