Thermische olie systeem voor verwarmen van autoclaaf

Een glasproducent zocht een oplossing voor het verwarmen van een nieuwe autoclaaf. Wij stelden een tweede thermische olie-installatie voor. 

Een glasproducent zocht een oplossing voor het verwarmen van een nieuwe autoclaaf. Wij installeerden daartoe een tweede thermische olie-installatie met een capaciteit van 1920 kW met gesloten expansiesysteem onder stikstof.

Onze teams namen ook het bijhorend leidingwerk voor hun rekening. 

Opgeleverd in:  2017
Brandstof:  aardgas
Vermogen:  1.650.000 kCal/h